Ediţia în limba română
  Informaţii legislative

  Termen depunere declaratia 094

  10 IANUARIE 2013

  Formularul 094 - Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent, se depune pana pe 25 ianuarie 2013 la Administratia Financiara.

  Declaratia este reglementata de Codul Fiscal, art. 1561 si Ordinul 7 din 4 ianuarie 2010.
  DE ASEMENEA ÎN SECŢIUNEA INFORMAŢII LEGISLATIVE

  Termenul limita de depunere a declaratiei 392 - Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul 2012 - este 25 februarie 2013.
  Pentru a oferi o imagine comprehensiva necesara aplicarii de catre contribuabili a sistemului TVA la incasare, acest ghid reuneste prevederile legale din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare (normele metodologice), din Ordonanta Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobata cu modificari prin Legea nr. 208/2012 (Ordonanta Guvernului nr. 15/2012), precum si din ordine ale presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (A.N.A.F.).
  Programul ANAF (format .pdf) pentru situatiile financiare semestriale pe 2012, informatii utile privind termenul de depunere al bilantului, documentele necesare si sugestii practice legate de utilizarea aplicatiei.
  Informatii utile privind termenul pana la care societatile comerciale, microintreprinderile, persoanele juridice fara scop patrimonial si alte persoane juridice si entitati trebuie sa depuna situatiile financiare la 31 decembrie 2011.
  ANAF a publicat aplicatiile (formulare format .pdf Acrobat Reader) pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2011 ale societatilor comerciale. Informatii despre modalitatea de descarcare si utilizare a formularelor de bilant, termenul de depunere a bilantului pe 2011, noutatile legislative aplicabile si alte informatii utile.
  © 1991-2015 Titi Tudorancea Business Info | Titi Tudorancea® este Marcă Înregistrată | Condiţii de utilizare