Ediţia în limba română
  Informaţii legislative

  Program bilant la 30.06.2013 (Formular PDF aplicaţie situaţii financiare şi raportări contabile semestriale la 30 iunie 2013)

  30 IULIE 2013


  NOU: Pentru formularul .pdf situaţii financiare la 31 decembrie 2014, vezi: Program bilant la 31.12.2014 (situatii financiare decembrie 2014).

  În Monitorul Oficial 455 din 24 iulie 2013 s-a publicat Ordinul 1013 din 18 iulie privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici.

  Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 poate fi descarcat de pe serverul ANAF urmând linkurile de mai jos:

  1. Pentru societăţi comerciale în general

  - Sistemul de raportare contabilă la 30.06.2013, pentru persoanele juridice cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. cod S1027:

  bilant_SC_0613_XML_v100_05082013.pdf (click dreapta si apoi Save As. Fisierul se descarca de pe site-ul Ministerului de Finante si se deschide pe calculatorul dvs dupa descarcare)


  Aplicaţia de bilant semestrial de mai sus (cod S1027) este cea folosită de majoritatea contribuabililor, cu excepţia societăţilor din domeniul asigurărilor, a celor care aplică standardele internaţionale etc., care folosesc versiunile de mai jos:

  2. Pentru asiguratori

  - Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 pentru societăţile din domeniul asigurărilor (asiguratori) aprobat prin Norma nr. 3 din 22.07.2013 (publicata in MO nr. 463 din 26.07.2013), cod S1012:

  bilant_AS_0613_XML_v100_06082013.pdf (click dreapta si apoi Save As. Fisierul se descarca de pe site-ul Ministerului de Finante si se deschide pe calculatorul dvs dupa descarcare)

  3. Pentru brokeri de asigurări

  - Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 pentru societăţile din domeniul asigurărilor (brokeri) aprobat prin Norma nr. 3 din 22.07.2013 (publicata in MO nr. 463 din 26.07.2013), cod S1013:

  bilant_BK_0613_XML_v100.pdf (click dreapta si apoi Save As. Fisierul se descarca de pe site-ul Ministerului de Finante si se deschide pe calculatorul dvs dupa descarcare)

  4. Pentru entităţi care aplică Standardele internaţionale de raportare financiară

  - Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici aprobat prin OMFP nr. 1013/ 18.07.2013, publicat in M.O.nr.455/ 24.07.2013 se aplică societăţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. cod S1045:

  bilant_IS_0613_XML_v100_12082013.pdf (click dreapta si apoi Save As. Fisierul se descarca de pe site-ul Ministerului de Finante si se deschide pe calculatorul dvs dupa descarcare)

  5. Pentru bănci, persoane juridice române

  - Instituţiile de credit autorizate, reglementate şi supravegheate de BNR folosesc pentru generarea raportărilor contabile semestriale programele cod S1031, S1032, S1033.

  Atenţie! Trebuie urmate două etape:

  1. Pentru a genera fisierul xml fie se utilizează softul C, fie se generează acest fisier cu aplicaţii informatice proprii.
  2. Folosind softul J, se genează fişierul PDF cu fişierul XML ataşat.

  Pentru a descărca fişierele de mai jos, se dă click dreapta şi apoi Save As. Astfel, fişierul este descărcat pe calculatorul direct de pe site-ul Ministerului de Finante. După ce se descarcă integral, se poate deschide și completa.

  S1031 Soft C (pasul 1) S1031 Soft J (pasul 2)

  S1032 Soft C (pasul 1) S1032 Soft J (pasul 2)

  S1033 Soft C (pasul 1) S1033 Soft J (pasul 2)

  6. Pentru instituții financiare nebancare (I.F.N.-uri)

  Instituțiile financiare nebancare autorizate, reglementate si supravegheate de BNR întocmesc raportări contabile semestriale cod S1034.

  Ca și în cazul băncilor, trebuie urmate două etape:

  1. Fie se utilizează softul C, fie aplicaţii informatice proprii, pentru a genera fișierul XML.
  2. Folosind softul J, se genează fişierul PDF cu fişierul XML ataşat.

  S1034 Soft C (pasul 1) S1034 Soft J (pasul 2)

  7. Pentru entitățile autorizate care gestionează fonduri de pensii private

  Entităţile care activează în domeniul pensiilor private autorizate (reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară) întocmesc raportări contabile semestriale cod S1036 conform cu Norma ASF nr. 4/2013 aprobată prin Hotărârea ASF nr. 19 din 24.07.2013.

  Ca și în cazul băncilor, trebuie urmate două etape:

  1. Fie se utilizează softul C, fie aplicaţii informatice proprii, pentru a genera fișierul XML.
  2. Folosind softul J, se genează fişierul PDF cu fişierul XML ataşat.

  S1036 Soft C (pasul 1) S1036 Soft J (pasul 2)

  Informaţii privind depunerea situaţiilor financiare semestriale

  Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 se depune şi de subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.

  Raportările contabile la 30 iunie 2013 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml.

  Entităţile pot depune raportările contabile la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată.

  Depunerea Raportărilor contabile la 30 iunie 2013 se face până cel mai târziu la data de 16 august 2013.

  Încadrarea în criteriul de limită minimă de cifră de afaceri se face pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic.

  Toate formularele care compun bilantul semestrial la 30 iunie 2013 se completeaza in lei.

  Conform cu punctul 2.13. din Capitolul I A. Norme metodologice privind intocmirea si depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2013, nu întocmesc şi nu depun raportări contabile la 30 iunie 2013:

  - entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2013
  - entităţile care în tot semestrul I al anului 2013 s-au aflat în inactivitate temporară
  - entităţile înfiinţate în cursul anului 2013
  - persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii

  Operatorii economici care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, depun raportări ce conţin următoarele formulare:

  a) situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
  b) contul de profit şi pierdere (cod 20);
  c) date informative (cod 30).

  Operatorii economici care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, depun raportări ce conţin următoarele formulare:

  a) situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
  b) situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20);
  c) date informative (cod 30).


  Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" cu datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare fără a folosi prescurtări sau iniţiale, conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2013 nu a fost depusă.


  Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2013, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.

  Programul de asistenţă pentru bilantul semestrial la 30.06.2013 este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de către unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverele Ministerului Finanţelor Publice, folosind linkurile indicate mai sus.
  DE ASEMENEA ÎN SECŢIUNEA INFORMAŢII LEGISLATIVE

  Prima sesiune de depunere a cererilor se va derula in perioada 16.08.2013 - 31.10.2013, in limita bugetului anual, de 400 milioane lei, alocat schemei. Ministerul Finantelor Publice a anuntat publicarea Ghidului solicitantului in forma revizuita si Formularele aferente Cererii de acord pentru finantare.
  Printr-un comunicat de presa, Agentia Nationala de Administrare Fiscala face precizari pentru contribuabilii care au obligatia de depunere a formularului 394 - "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national".
  Prin Hotararea de Guvern numarul 276, aparuta in Monitorul Oficial al Romaniei din 30 mai 2013, valoarea minima de intrare a mijloacelor fixe a fost stabilita la 2500 lei. Actul normativ intra in vigoare la 1 iulie 2013. La aceeasi data se abroga Hotararea de Guvern numarul 105/2007 care stabilea valoarea de intrare minima la 1800 lei.
  Printr-un comunicat de presa, ANAF anunta implementarea serviciului "Posta electronica securizata". Testarea acestui serviciu va incepe pe 1 iunie 2013. In acest mod vor fi trimise instiintarile privind stingerea creantelor fiscale. Perioada de testare este de patru luni, urmand ca ulterior ANAF sa trimita si alte documente prin intermediul acestui serviciu.
  Termenul limita de depunere a formularului 200 - Declaratia privind veniturile realizate din Romania - pentru veniturile anului 2012, este 27 mai 2013. Declaratia priveste activitatile independente cum sunt activitatile comerciale, profesiile libere, drepturile de proprietate intelectuala si veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o activitate de organizare cu personalitate juridica.
  © 1991-2015 Titi Tudorancea Business Info | Titi Tudorancea® este Marcă Înregistrată | Condiţii de utilizare