Ediţia în limba română
  Informaţii legislative

  Program bilant la 31.12.2011
  (Aplicatie situatii financiare la 31 decembrie 2011)

  4 FEBRUARIE 2012


  NOTĂ: Pentru formularul .pdf situaţii financiare la 31 decembrie 2014, vezi: Program de bilant la 31.12.2014 (situatii financiare decembrie 2014).

  ANAF a publicat aplicatiile pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2011 ale societatilor comerciale. Exista mai multe aplicatii si mai multe tipuri de situatii financiare anuale care se genereaza cu aceste aplicatii, in functie de anumiti indicatori si in functie de exercitiul financiar pe care il aplica societatea. In acest articol sunt date informatii despre modalitatea de descarcare si utilizare a aplicatiilor, termenul de depunere a bilantului, noutatile legislative referitoare la bilant, alte informatii utile.

  Tipurile de aplicatii de bilant la 31 decembrie 2011

  Situatiile financiare la 31.12.2011 sunt reglementate de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 52/16.01.2012 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 46 din 2012 (Partea I).

  Astfel, tipurile de situatii financiare care se depun sunt:

  S1002, S1003, S1005 Situatii financiare anuale la 31.12.2011 si situatii financiare anuale simplificate la 31.12.2011 intocmite de catre entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevazute la art. 3 si art. 4 din OMFP 52/2012 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

  S1014, S1015, S1016, S1017 Situatiile financiare anuale pentru persoanele juridice fara scop patrimonial (ONG-uri) care aplica reglementarile contabile cf. OMEF nr. 1969/ 2007. Termenul de depunere este de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

  S1006, S1007, S1008, S1009 Situatiile financiare anuale pentru entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilitatii, prevazute la art. 5 din OMFP 52/2012.

  S1004 Raportari anuale la 31 decembrie 2011 intocmite de catre entitatile prevazute la art. 5 si art. 7 din OMFP 52/2012, respectiv:
  - entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilitatii;
  - persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii;
  - subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European.

  S1019 Formulare pentru pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

  Majoritatea societatilor comerciale (care nu au optat pentru exercitiu financiar diferit de anul calendaristic) folosesc formularele S1002, S1003 sau S1005 (toate trei se genereaza cu acelasi formular .pdf, care se poate descarca folosind linkul disponibil mai jos).

  Situatii financiare cod S1002, S1003, S1005

  Acestea sunt folosite de entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic.

  Pentru a descarca aplicatia de bilant dati clic dreapta pe linkul urmator, apoi selectati Save Target As din meniul contextual care apare. Fisierul se va descarca pe calculatorul Dvs. direct de pe serverul ANAF. Daca fisierul nu se descarca, e posibil ca serverul ANAF sa nu functioneze in momentul acela - adaugati pagina aceasta in Favorites si incercati mai tarziu (de exemplu in momentul redactarii acestui articol, serverul ANAF era oprit).

  - Bilant la 31.12.2011 pentru societatile comerciale, cod S1002, S1003, S1005: bilant_SC_1211_XML_v107.pdf

  Ca sa puteti lucra cu fisierul .pdf de mai sus trebuie sa aveti instalat Adobe Acrobat Reader 8.2.0 sau 9.3.0. La randul lui, Adobe Acrobat Reader necesita sistem de operare Windows XP (cu service pack 2) sau un alt sistem de operare Windows mai recent. Daca nu il aveti, puteti descarca Adobe Acrobat Reader folosind unul dintre linkurile urmatoare:

  - Adobe Acrobar Reader 8.2.0
  - Adobe Acrobar Reader 9.3.0

  Societatile care genereaza fisierul xml din aplicatiile informatice proprii vor folosi aplicatiile de bilant in Java:

  - S1002 Java (format .zip)
  - S1003 Java (format .zip)
  - S1005 Java (format .zip)

  Pentru a folosi aplicatiile Java este necesar programul DUKIntegrator. De asemenea, ANAF pune la dispozitia programatorilor codul sursa al programului DUKIntegrator.

  Alte linkuri utile:

  - Tabel codificari tipuri de situatii financiare şi raportari anuale

  - Ordinul 52 din 16 ianuarie 2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I Nr. 46 din 19 ianuarie 2012

  - Ghid privind modul de depunere a situatiilor financiare

  Modul de depunere

  Potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, dupa caz.

  Formatul electronic al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenta, consta intr-un fisier PDF avand atasat un fisier xml, care contin formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40, la care trebuie atasat si un fisier in format arhiva zip.

  Fisierul format zip trebuie sa contina documentele cerute de lege (de exemplu note explicative la situatiile financiare anuale, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar, dupa caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaratia scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din legea contabilitatii, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil, cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 10 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.

  Situatii financiare cod S1006, S1007, S1008, S1009

  Aceste formulare sunt pentru entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilitatii.

  - aplicatie .pdf pentru situatii financiare cod S1006, S1007, S1008, S1009

  Pentru a le folosi, este necesar programul Adobe Acrobat Reader (kiturile de instalare ale acestuia se pot descarca folosind linkurile oferite mai sus pe aceasta pagina).

  Formatul electronic al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenta, consta intr-un fisier PDF avand atasat un fisier xml, care contin formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40, la care trebuie atasat si un fisier in format arhiva zip.

  Ca si in cazul societatilor care depun celelalte tipuri de formulare de mai sus, situatiile completate se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Vezi mai sus cerintele cf. art. 185 din Legea nr. 31/1990 si cele privind atasarea unui fisier .zip cu anexele la bilant scanate.

  Societatile care genereaza fisierul xml din aplicatiile informatice proprii vor folosi versiunile Java ale formularelor:

  - S1006 Java (format .zip)

  - S1007 Java (format .zip)

  - S1008 Java (format .zip)

  - S1009 Java (format .zip)

  Pentru alte linkuri utile, va recomandam sectiunea "alte linkuri utile" de mai sus.

  Situatii financiare cod S1014, S1015, S1016, S1017

  Situatii financiare la 31 decembrie 2011 pentru persoanele juridice fara scop patrimonial in conformitate cu Reglementarile contabile specifice aprobate prin OMEF 1969 din 2007. Se depun in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar, fie la fisc (in format hartie si in format electronic), fie se transmit in format electronic avand atasata o semnatura electronica extinsa.

  Fisierul care se depune trebuie sa fie un fisier PDF (formularele cod 10, 20, 21, 25 si 26) avand atasat un fisier xml, si la care trebuie atasat si un fisier tip arhiva zip. Arhiva cu extensia zip va contine documentele cerute de lege (raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, procesul-verbal al adunarii generale privind aprobarea situatiilor financiare anuale, o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii) scanate alb-negru, lizibil. Atentie la rezolutia cu care scanati documentele, pentru ca ANAF cere ca fisierul PDF (impreuna cu fisierul zip atasat) sa nu depaseasca 10 MB.

  - bilant_ONG_1211_XML_v105.pdf

  Organizatiile care genereaza fisierul xml cu aplicatii informatice proprii vor folosi versiunile in Java:

  - S1014_06032012.zip (ver. Java, in arhiva .zip)
  - S1015_07022012.zip (ver. Java, in arhiva .zip)
  - S1016_06032012.zip (ver. Java, in arhiva .zip)
  - S1017_07022012.zip (ver. Java, in arhiva .zip)

  Situatii financiare cod S1004

  Acest formular se foloseste de catre:
  - entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din legea contabilitatii;
  - persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii;
  - subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European.

  - S1004 format .pdf

  Societatile care genereaza fisierul xml din aplicatiile informatice proprii vor folosi versiunea in Java:

  - S1004 Java (format .zip)

  Aceste raportari se depun la unitatile teritoriale ale MFP in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica avand atasata o semnatura electronica extinsa.

  Situatii financiare cod S1019

  Aceste formulare sunt pentru situatiile financiare anuale intocmite de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, conform Ordinului presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare de aprobare a INSTRUCTIUNII Nr. 2 / 2012 de modificare a Instructiunii nr. 2/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 din 26 ianuarie 2012.

  Pentru a obtine fisierul PDF al situatiilor financiare care se depune, trebuie urmate doua etape:
  Pasul 1: Se genereaza fisierul xml, fie prin aplicatii informatice proprii fie prin utilizarea softului C.
  Pasul 2: Folosind softul J, se genereaza fisierul PDF cu fisierul XML si fisierul ZIP atasate.

  - aplicatie S1019, soft C

  - aplicatie S1019, soft J

  Vezi mai sus (la sectiunea Modul de depunere) cerintele privind atasarea unui fisier .zip cu anexele la bilant scanate.

  Termenul de depunere al bilantului

  Termenul de depunere pentru:
  - societatile comerciale,
  - societatile/companiile nationale,
  - regiile autonome,
  - institutele nationale de cercetare-dezvoltare,
  - subunitatile din Romania apartinand unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European
  este 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

  Termenul de depunere pentru persoanele juridice aflate in lichidare, este de 90 de zile de la incheierea anului calendaristic.

  Entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la 31 decembrie depun o declaratie pe proprie raspundere in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

  Celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicata, trebuie sa depuna bilantul in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

  Pentru mai multe detalii consultati articolul Termen depunere bilant la 31.12.2011.
  DE ASEMENEA ÎN SECŢIUNEA INFORMAŢII LEGISLATIVE

  ANAF a publicat programul pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2010 ale societatilor comerciale. In acest articol sunt date informatii despre modalitatea de descarcare si utilizare a aplicatiei, termenul de depunere a bilantului pe 2010, noutatile legislative aplicabile si alte informatii utile.
  Ordinul Ministerului Finantelor Publice numarul 1879 din 22 iunie 2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2010 a operatorilor economici.
  Programul ANAF pentru situatiile financiare semestriale pe 2010 precum si informatii utile privind termenul de depunere al bilantului, documentele necesare si sugestii practice legate de utilizarea aplicatiei.
  S-a schimbat codul (contul) IBAN al Inspectoratului Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti. Din luna februarie a.c., Trezoreria Sectorului 4 a blocat vechiul cont, si drept urmare plata comisionului ITM 0.25% sau 0.75%, precum si a altor taxe si servicii catre ITM Bucuresti trebuie facute numai in noul cont.
  Conform unui comunicat ANAF, de la 01.01.2010 microintreprinderile vor fi trecute din oficiu la impozit pe profit, fara sa fie nevoie sa depuna declaratia 010 in acest scop. De asemenea, de la inceputul anului 2010 aceste intreprinderi trebuie sa depuna lunar declaratiile privind impozitele aferente salariilor, si nu trimestrial ca pana acum.
  © 1991-2015 Titi Tudorancea Business Info | Titi Tudorancea® este Marcă Înregistrată | Condiţii de utilizare