Ediţia în limba română
  Informaţii legislative

  Impozite si contributii care se platesc in contul unic

  25 IANUARIE 2010

  In acest articol gasiti lista completa a impozitelor, contributiilor si altor creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic.

  De retinut ca nu exista un singur cont unic, ci de fapt sunt doua:
  1. contul 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat - sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire”;
  2. contul 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire”

  Cele doua liste de mai jos au fost sistematizate conform anexelor la Ordinul ANAF nr. 1294 din 10 septembrie 2007 si anexelor la Ordinul ANAF nr. 131 din 30 ianuarie 2008, cu modificarile introduse conform Ordinului ANAF nr. 691 din 22 aprilie 2008 si Ordinului ANAF nr. 93 din 27 ianuarie 2009.

  Nomenclatorul obligatiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se platesc in contul unic 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat - sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire”

  Nr. crt. Denumirea creantei fiscale Temeiul legal
  1. Plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, datorate de societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine Art. 13 si 34 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
  2. Impozit pe profit datorat de persoane juridice romane, altele decat cele de la pct. 1 Art. 13 si 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
  3. Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice Art. 13 lit. c) si e) si art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
  4. Impozit pe profit datorat de persoane juridice straine, altele decat cele de la pct.1 Art. 13 lit. b), c) si d) si art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
  5. Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice Art. 36 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
  6. Impozit pe veniturile microintreprinderilor Art. 103 si art. 110 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
  7. Impozit pe veniturile microintreprinderilor din asociere datorat de persoane fizice Art. 93 si 111 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
  8. Impozit la titeiul din productia interna Art. 215 si 217 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile
  9. Impozit pe veniturile din salarii Art. 57, 58 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si
  10. Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala Art. 52 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
  11. Impozit pe veniturile din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Art. 52 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
  12. Impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil Art. 52 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
  13. Impozit pe veniturile obtinute din vanzarea bunurilor in regim de consignatie si din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial Art. 52 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
  14. Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice Art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
  15. Impozit pe veniturile din dobanzi Art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
  16. Impozit pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare Art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
  17. Impozit pe castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
  18. Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice Art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
  19. Impozit pe veniturile din pensii Art. 70 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
  20. Impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc Art. 77 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
  21. Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Art. 771 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
  22. Impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice Art. 79 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
  23. Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti - persoane fizice Art. 115 si 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state
  24. Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti - persoane juridice Art. 115 si 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state
  25. Varsaminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neincadrate Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata
  26. Taxa pe jocuri de noroc datorata lunar, pe perioada de valabilitate a licentei de exploatare a jocurilor de noroc Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/1999, cu modificarile si completarile ulterioare
  27. Taxa pe jocuri de noroc regularizata periodic, in functie de realizari, datorata pentru perioada de raportare
  28. Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 366/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
  29. Taxa pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
  30. Redevente miniere Legea nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
  31. Redevente petroliere Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificarile si completarile ulterioare
  32. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
  33. Impozitul pe veniturile din activitati agricole Art. 74 alin. (4) si art. 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

  Nomenclatorul obligatiilor fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, care se platesc in contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire”

  Nr. crt. Denumirea creantei fiscale Temeiul legal
  1. Contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
  2. Contributia de asigurari sociale datorata pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
  3. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
  4. Contributia de asigurari sociale datorata de angajator Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
  5. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
  6. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate retinuta de la asigurati Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
  7. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
  8. Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate de munca din cauza unui accident de munca sau a unei boli profesionale, conform Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte deduceri conform legislatiei specifice privind contributiile sociale Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
  9. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata de pensionari pentru veniturile din pensii care depasesc limita supusa impozitului pe venit Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
  10. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele care satisfac serviciul militar in termen Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
  11. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
  12. Contributia individuala pentru asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 7/2007, Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
  13. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata de angajator Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
  14. Contributia pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate de munca din cauza unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportata de catre angajator Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
  15. Contributia pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate de munca din cauza unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportata din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituit in conditiile legii Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
  16. Contributia pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in somaj Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
  17. Contributia pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
  18. Contributia individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
  19. Contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
  20. Contributia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare
  21. Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate din activitati publicitare la produsele din tutun si bauturi alcoolice Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
  22. Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate pentru produsele din tutun din productia interna Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
  23. Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate completarile pentru produsele din tutun din achizitii intracomunitare/import Legea nr. 95/2006, cu modificarile si ulterioare
  24. Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate pentru bauturile alcoolice din productia interna Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
  25. Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate pentru bauturile alcoolice din achizitii intracomunitare/import Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
  26. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare  DE ASEMENEA ÎN SECŢIUNEA INFORMAŢII LEGISLATIVE

  Continutul normelor metodologice pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare la 31 decembrie 2009, asa cum au fost facute publice de catre ANAF.
  ANAF a publicat programul pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2009 ale societatilor comerciale. In acest articol sunt date informatii despre modalitatea de descarcare si utilizare a aplicatiei, termenul de depunere a bilantului pe 2009, noutatile legislative aplicabile si alte informatii utile.
  Guvernul pregateste un act normativ prin care sa introduca un impozit forfetar minim pentru firmele care activeaza in anumite sectoare ale economiei. Ce firme vor fi afectate? Depinde de codul CAEN al activitatii preponderente.
  De la 1 ianuarie 2009 cotele de contributii aferente salariilor s-au majorat, apoi de la 1 februarie 2009 ele au crescut din nou.
  Valabil de la 1 ianuarie 2009, pentru calcularea contributiei datorate de angajatori pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale.
  © 1991-2015 Titi Tudorancea Business Info | Titi Tudorancea® este Marcă Înregistrată | Condiţii de utilizare