Ediţia în limba română
  Texte legislative

  Hotararea 23 din 22 ianuarie 2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata


  Hotararea 23 din 22 ianuarie 2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
  Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I Nr. 52 din 23 ianuarie 2013

  In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile ulterioare,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

  Art. 1. - (1) Incepand cu data de 1 februarie 2013, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 750 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna in anul 2013, reprezentand 4,44 lei/ora.

  (2) Incepand cu data de 1 iulie 2013, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 800 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna in anul 2013, reprezentand 4,74 lei/ora.

  Art. 2. - Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata prevazut la art. 1.

  Art. 3. - (1) Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevazut la art. 1 si 2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.

  (2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.

  (3) Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 4. - La data prevazuta la art. 1 alin. (1), Hotararea Guvernului nr. 1.225/2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 922 din 27 decembrie 2011, se abroga.


  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemneaza:
  Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale
  si persoanelor varstnice,
  Mariana Campeanu
  Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
  Daniel Chitoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul delegat pentru dialog social,
  Adriana Doina Pana

  Bucuresti, 22 ianuarie 2013.
  Nr. 23.
  DE ASEMENEA ÎN SECŢIUNEA TEXTE LEGISLATIVE

  In luna ianuarie 2010, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a actualizat nomenclatorul Clasificarii Ocupatiilor din Romania.
  Ordonanta de Urgenta nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale (Monitorul Oficial nr. 249 din 14 aprilie 2009)
  Ordonanta stabileste noile cotele de contributii pentru ianuarie 2009.
  Ordonanta de urgenta nr. 69 din 28 iunie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
  LEGE nr. 6 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
  Publicitate

  DE ASEMENEA ÎN SECŢIUNEA TEXTE LEGISLATIVE:

  © 1991-2015 Titi Tudorancea Business Info | Titi Tudorancea® este Marcă Înregistrată | Condiţii de utilizare